خرید و فروش ، رهن واجاره ، معاوضه

آخرین آگهی های آپارتمان ، زمین ، خانه کلنگی ، واحد اداری و تجاری ، باغ ویلا و هتل آپارتمان ...
آخرین موارد فروش
آپارتمان 122متری فروش ادیب 500,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / قاسم آباد (شهرک غرب)
آپارتمان 100 متر فروش صیادشیرازی 340,000,000 تومان / صیاد شیرازی
ویلایی 160 متری فروشی قاسم آباد 750,000,000 تومان / قاسم آباد (شهرک غرب)
خانه ویلایی فروش 300متر معلم 3,300,000,000 تومان / معلم
کلنگی 250 متری قاسم آباد توافقی / قاسم آباد (شهرک غرب)
زمین فروش 700متر وکیل اباد 4,900,000,000 تومان / وکیل آباد
اپارتمان فروشی 150 متری ثمانه 870,000,000 تومان / فرامرز عباسی
آخرین موارد رهن و اجاره
آپارتمان 122متری رهن و اجاره ادیب ودیعه : 180,000,000 تومان / اجاره : تومان / قاسم آباد (شهرک غرب)
آپارتمان 85 متر رهن و اجاره صیادشیرازی ودیعه : 10,000,000 تومان / اجاره : 1,000,000 تومان / صیاد شیرازی
آپارتمان 165 متر رهن و اجاره هفت تیر ویلا ودیعه : 80,000,000 تومان / اجاره : 1,700,000 تومان / هفت تیر
آپارتمان 140 متر رهن و اجاره هفت تیر ودیعه : 20,000,000 تومان / اجاره : 1,600,000 تومان / هفت تیر
آپارتمان رهن و اجاره 45 متری فرامرز ودیعه : 55,000,000 تومان / اجاره : تومان / فرامرز عباسی
آپارتمان رهن و اجاره 130 متری فرامرز ودیعه : 30,000,000 تومان / اجاره : 800,000 تومان / فرامرز عباسی
آپارتمان 110 متر رهن و اجاره صیادشیرازی حافظ ودیعه : 15,000,000 تومان / اجاره : 1,300,000 تومان / صیاد شیرازی
آگهی های مناطق مختلف مشهد
میانگین قیمت آپارتمان مسکونی نوساز
2,913,916 تومان / متر مربع
میانگین قیمت آپارتمان مسکونی نوساز
2,789,305 تومان / متر مربع
میثاق 746 آگهی
میانگین قیمت آپارتمان مسکونی نوساز
5,125,057 تومان / متر مربع
هاشمیه 437 آگهی
میانگین قیمت آپارتمان مسکونی نوساز
4,011,663 تومان / متر مربع
صیاد شیرازی 342 آگهی
میانگین قیمت آپارتمان مسکونی نوساز
3,173,345 تومان / متر مربع
میانگین قیمت آپارتمان مسکونی نوساز
4,781,557 تومان / متر مربع
آزادشهر 319 آگهی
میانگین قیمت آپارتمان مسکونی نوساز
5,231,329 تومان / متر مربع
احمد آباد 309 آگهی
آخرین آگهی های معاوضه
آپارتمان 122متری فروش ادیب 500,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / قاسم آباد (شهرک غرب)
آپارتمان 180 متری فروشی فرامرز 1,350,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / فرامرز عباسی
کلنگی 760متر حاشیه هفت تیر 12,000,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / هفت تیر
زمین فروشی 320 متری دلاوران 1,120,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / دلاوران
آپارتمان فروشی 174 متر صیاد 1,305,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / صیاد شیرازی
آپارتمان 200 متر فروشی پیروزی 1,400,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / پیروزی
مسکونی تجاری 250 متر فروشی رضاشهر 60,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / رضاشهر