خرید و فروش ، رهن واجاره ، معاوضه

آخرین آگهی های آپارتمان ، زمین ، خانه کلنگی ، واحد اداری و تجاری ، باغ ویلا و هتل آپارتمان ...
آخرین موارد فروش
اپارتمان فروشی 158 متری اموزگار 632,000,000 تومان / آموزگار
اپارتمان فروشی 295 متری سجاد 3,687,500,000 تومان / سجاد
آپارتمان فروشی 294متر هاشمیه 2,000,000,000 تومان / هاشمیه
مغازه فروشی حاشیه احمداباد 595,000,000 تومان / احمد آباد
آپارتمان فروشی 88متر رحمانیه 280,000,000 تومان / میثاق
آپارتمان فروشی ۱۱۰ متری عبادی 380,000,000 تومان / عبادی
اپارتمان فروشی 100 متری بولوار آموزگار (تربیت) 300,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / آموزگار
آخرین موارد رهن و اجاره
آپارتمان رهن و اجاره 103متر امیریه ودیعه : 10,000,000 تومان / اجاره : 1,000,000 تومان / میثاق
اپارتمان رهن و اجاره 110 متری سید رضی ودیعه : 20,000,000 تومان / اجاره : 1,000,000 تومان / سیدرضی
آپارتمان رهن واجاره 150متر رضوی ودیعه : 10,000,000 تومان / اجاره : 1,700,000 تومان / رضاشهر
آپارتمان رهن واجاره 115متر رهایی ودیعه : 15,000,000 تومان / اجاره : 1,000,000 تومان / سرافرازان
اپارتمان 90متری ودیعه : 20,000,000 تومان / اجاره : 750,000 تومان / میثاق
آپارتمان رهن و اجاره 80 متری کوثر ودیعه : 5,000,000 تومان / اجاره : 1,500,000 تومان / کوثر شمالی
اپارتمان رهن و اجاره 145 متری هاشمیه ودیعه : تومان / اجاره : 3,600,000 تومان / هاشمیه
آگهی های مناطق مختلف مشهد
میانگین قیمت آپارتمان مسکونی نوساز
2,823,833 تومان / متر مربع
میانگین قیمت آپارتمان مسکونی نوساز
2,616,203 تومان / متر مربع
میثاق 497 آگهی
میانگین قیمت آپارتمان مسکونی نوساز
4,470,040 تومان / متر مربع
هاشمیه 276 آگهی
میانگین قیمت آپارتمان مسکونی نوساز
5,231,329 تومان / متر مربع
احمد آباد 274 آگهی
میانگین قیمت آپارتمان مسکونی نوساز
2,671,201 تومان / متر مربع
میانگین قیمت آپارتمان مسکونی نوساز
3,690,509 تومان / متر مربع
صیاد شیرازی 232 آگهی
میانگین قیمت آپارتمان مسکونی نوساز
4,452,732 تومان / متر مربع
آزادشهر 212 آگهی
آخرین آگهی های معاوضه
اپارتمان فروشی 100 متری بولوار آموزگار (تربیت) 300,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / آموزگار
اپارتمان فروشی 206 متری پیروزی 480,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / پیروزی
آپارتمان فروشی 174متری هاشمیه 234,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / صیاد شیرازی
آپارتمان 100 متری فروشی اقدسیه 310,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / میثاق
آپارتمان 80 متری فروشی امامیه 165,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / قاسم آباد (شهرک غرب)
اپارتمان فروشی 240 متری ناصر خسرو 2,160,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / احمد آباد
آپارتمان 87 متری فروشی مجیدیه 243,600,000 تومان / نقدی و معاوضه / میثاق