خرید و فروش ، رهن واجاره ، معاوضه

آخرین آگهی های آپارتمان ، زمین ، خانه کلنگی ، واحد اداری و تجاری ، باغ ویلا و هتل آپارتمان ...
آخرین موارد فروش
ملک تجاری اداری کوثر شمالی 8 750,000,000 تومان / کوثر شمالی
اپارتمان اداری 83متری ساختمان مرمر 1,240,000,000 تومان / امام خمینی
مغازه تجاری دائم38متر حاشیه کوثر شمالی 1,100,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / کوثر شمالی
آپارتمان فروشی 210 متر پیروزی 390,000,000 تومان / پیروزی
ویلایی فروشی 150 متر دلاوران 700,000,000 تومان / دلاوران
اپارتمان فروشی 150 متری سناباد 700,000,000 تومان / سناباد
آخرین موارد رهن و اجاره
آپارتمان رهن و اجاره 77 متر میثاق ودیعه : 10,000,000 تومان / اجاره : 900,000 تومان / میثاق
مغازه رهن واجاره 35متر معلم ودیعه : 75,000,000 تومان / اجاره : 500,000 تومان / معلم
آپارتمان 115 متری کوثر رهن و اجاره ودیعه : 80,000,000 تومان / اجاره : 60,000 تومان / کوثر شمالی
اداری رهن و اجاره85متری سجاد ودیعه : 10,000,000 تومان / اجاره : 1,600,000 تومان / سجاد
اداری رهن و اجاره 80 متری سجاد ودیعه : 10,000,000 تومان / اجاره : 2,500,000 تومان / سجاد
مغازه 150متر استقلال رهن و اجاره ودیعه : 100,000,000 تومان / اجاره : 24,000,000 تومان / آزادشهر
آپارتمان رهن و اجاره 95 متری فرامرز ودیعه : 60,000,000 تومان / اجاره : تومان / فرامرز عباسی
آگهی های مناطق مختلف مشهد
میانگین قیمت آپارتمان مسکونی نوساز
2,913,916 تومان / متر مربع
میانگین قیمت آپارتمان مسکونی نوساز
2,743,534 تومان / متر مربع
میثاق 562 آگهی
میانگین قیمت آپارتمان مسکونی نوساز
4,650,417 تومان / متر مربع
هاشمیه 322 آگهی
میانگین قیمت آپارتمان مسکونی نوساز
5,231,329 تومان / متر مربع
احمد آباد 286 آگهی
میانگین قیمت آپارتمان مسکونی نوساز
3,812,440 تومان / متر مربع
صیاد شیرازی 271 آگهی
میانگین قیمت آپارتمان مسکونی نوساز
2,963,880 تومان / متر مربع
میانگین قیمت آپارتمان مسکونی نوساز
4,452,732 تومان / متر مربع
آزادشهر 214 آگهی
آخرین آگهی های معاوضه
مغازه تجاری دائم38متر حاشیه کوثر شمالی 1,100,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / کوثر شمالی
ویلایی 180 متر فروشی پیروزی 700,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / پیروزی
آپارتمان فروشی 190 متر 1,900,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / هاشمیه
خانه ویلایی فروشی 125متر بعثت 1,500,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / احمد آباد
آپارتمان 85 متر فروشی کوثر تومان / نقدی و معاوضه / کوثر شمالی
آپارتمان 108 متری فروشی سجادیه 345,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / میثاق
آپارتمان فروشی 100 متر الهیه 350,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / میثاق