خرید و فروش ، رهن واجاره ، معاوضه

آخرین آگهی های آپارتمان ، زمین ، خانه کلنگی ، واحد اداری و تجاری ، باغ ویلا و هتل آپارتمان ...
آخرین موارد فروش
آپارتمان 300متری فروشی کوثر 1,500,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / کوثر شمالی
خانه کلنگی فروشی 500متری ملک آباد 4,500,000,000 تومان / احمد آباد
ویلایی 102 متری فروشی احمد اباد 450,000,000 تومان / احمد آباد
آپارتمان فروشی96متری احمدآباد 650,000,000 تومان / احمد آباد
اپارتمان فروشی 70 متری فرهاد 406,000,000 تومان / سجاد
آپارتمان فروشی 105 متری سجاد 450,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / سجاد
اپارتمان فروشی 295 متری سجاد 3,687,500,000 تومان / سجاد
آخرین موارد رهن و اجاره
ویلایی رهن و اجاره 350 متری فار غ التحصیلان ودیعه : 25,000,000 تومان / اجاره : 6,500,000 تومان / فارغ التحصیلان
آپارتمان رهن و اجاره 80 متری هاشمیه ودیعه : 10,000,000 تومان / اجاره : 1,500,000 تومان / هاشمیه
آپارتمان رهن و اجاره 97 متری دانشجو ودیعه : 15,000,000 تومان / اجاره : 1,500,000 تومان / دانشجو
آپارتمان رهن و اجاره 160 متری بولوار فرهنگ ودیعه : 200,000,000 تومان / اجاره : 500,000 تومان / فرهنگ
سوئیت 55متری رهن و اجاره سجاد ودیعه : 70,000,000 تومان / اجاره : تومان / سجاد
آپارتمان 95متری رهن و اجاره صیادشیرازی ودیعه : 20,000,000 تومان / اجاره : 1,000,000 تومان / صیاد شیرازی
آپارتمان 135متری رهن و اجاره هفت تیر ودیعه : 30,000,000 تومان / اجاره : 2,500,000 تومان / هفت تیر
آگهی های مناطق مختلف مشهد
میانگین قیمت آپارتمان مسکونی نوساز
2,855,871 تومان / متر مربع
میانگین قیمت آپارتمان مسکونی نوساز
2,651,755 تومان / متر مربع
میثاق 513 آگهی
میانگین قیمت آپارتمان مسکونی نوساز
4,470,040 تومان / متر مربع
هاشمیه 280 آگهی
میانگین قیمت آپارتمان مسکونی نوساز
5,231,329 تومان / متر مربع
احمد آباد 278 آگهی
میانگین قیمت آپارتمان مسکونی نوساز
2,671,201 تومان / متر مربع
میانگین قیمت آپارتمان مسکونی نوساز
3,690,509 تومان / متر مربع
صیاد شیرازی 234 آگهی
میانگین قیمت آپارتمان مسکونی نوساز
4,452,732 تومان / متر مربع
آزادشهر 212 آگهی
آخرین آگهی های معاوضه
آپارتمان 300متری فروشی کوثر 1,500,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / کوثر شمالی
آپارتمان فروشی 105 متری سجاد 450,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / سجاد
آپارتمان فروشی 136متری لادن 550,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / لادن
آپارتمان 190متری فروشی سجاد 950,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / سجاد
آپارتمان 92 متری معاوضه میثاق 300,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / میثاق
آپارتمان 100متری فروشی صیادشیرازی 385,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / صیاد شیرازی
اپارتمان فروشی 103 متری سناباد 300,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / سناباد