خرید و فروش ، رهن واجاره ، معاوضه

آخرین آگهی های آپارتمان ، زمین ، خانه کلنگی ، واحد اداری و تجاری ، باغ ویلا و هتل آپارتمان ...
آخرین موارد فروش
آپارتمان 105 متری فروشی مجیدیه 315,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / میثاق
آپارتمان 92 متری فروشی مجیدیه 284,000,000 تومان / میثاق
آپارتمان 100 متری فروشی امیریه 200,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / میثاق
آپارتمان 72 متری فروشی امیریه 173,000,000 تومان / میثاق
اپارتمان فروشی 72 متری میثاق 270,000,000 تومان / میثاق
آپارتمان 155 متری فروشی سجادیه 542,500,000 تومان / میثاق
آپارتمان 70 متری فروشی آزادی 130,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / آزادی
آخرین موارد رهن و اجاره
آپارتمان رهن و اجاره 125متری گلستان ودیعه : 20,000,000 تومان / اجاره : 2,100,000 تومان / دانشگاه
ويلايي دونبش رهن و اجاره ودیعه : 700,000,000 تومان / اجاره : تومان / احمد آباد
150 متری رهنی اقدسیه ودیعه : 100,000,000 تومان / اجاره : تومان / میثاق
آپارتمان رهن و اجاره 85متری پیروزی ودیعه : 15,000,000 تومان / اجاره : 1,100,000 تومان / پیروزی
آپارتمان رهن و اجاره 110متری شهید برونسی ودیعه : 85,000,000 تومان / اجاره : تومان / صیاد شیرازی
اداری رهن و اجاره 50 متری امامیه ودیعه : 24,000,000 تومان / اجاره : 10,000 تومان / قاسم آباد (شهرک غرب)
آپارتمان رهن و اجاره 70متری امامیه ودیعه : 35,000,000 تومان / اجاره : 200,000 تومان / قاسم آباد (شهرک غرب)
آگهی های مناطق مختلف مشهد
میانگین قیمت آپارتمان مسکونی نوساز
2,783,560 تومان / متر مربع
میانگین قیمت آپارتمان مسکونی نوساز
2,396,944 تومان / متر مربع
میثاق 393 آگهی
میانگین قیمت آپارتمان مسکونی نوساز
4,464,048 تومان / متر مربع
هاشمیه 264 آگهی
میانگین قیمت آپارتمان مسکونی نوساز
5,231,329 تومان / متر مربع
احمد آباد 264 آگهی
میانگین قیمت آپارتمان مسکونی نوساز
2,671,201 تومان / متر مربع
میانگین قیمت آپارتمان مسکونی نوساز
3,690,509 تومان / متر مربع
صیاد شیرازی 223 آگهی
میانگین قیمت آپارتمان مسکونی نوساز
4,452,732 تومان / متر مربع
آزادشهر 208 آگهی
آخرین آگهی های معاوضه
آپارتمان 105 متری فروشی مجیدیه 315,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / میثاق
آپارتمان 100 متری فروشی امیریه 200,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / میثاق
آپارتمان 70 متری فروشی آزادی 130,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / آزادی
آپارتمان 160 متری فروشی رحمانیه 520,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / میثاق
آپارتمان 98 متری فروشی مجیدیه 294,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / میثاق
خانه ویلایی 225 متری فروشی جاهد شهر 700,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / میثاق
آپارتمان 102 متری فروشی حسابی 250,000,000 تومان / نقدی و معاوضه / قاسم آباد (شهرک غرب)